BOZKO in Berlin

Post by Urban Creatures. Tweet

NASIMO @ URBAN CREATURES 2014

Post by Urban Creatures. Post by Urban Creatures. Post by Urban Creatures. Post by Urban Creatures. Post by Urban Creatures. Tweet

URBAN ART GALLERY or THE NEXT LEVEL

Post by Urban Creatures. Tweet

Urban Creatures (The movie)

We had a magical summer in 2013 and it is hard to be described with words…     Tweet

BOZKO @ URBAN CREATURES

Изкуството губи смисъла си, ако може да бъде дефинирано с няколко изречения Трудно ли е да се правят големи стени? Не бих казал. Единствената трудност е психологическата бариера преди да започнеш. Просто трябва да се настроиш към мащаба, а оттам нататък е същото като да рисуваш платно в ателието. Чисто физически работата е повече, но ...
Lorem Ipsum